כאן פיוט

עודד הרוש מביא את סיפורם של הפיוטים המרגשים המלווים אותנו בחגים