אליה מסביר דברים בעזרת צעצועים

ביקשנו מאליה גרינפלד שיעניק הסברים פשוטים לשאלות מורכבות. אז הוא לקח ארגז צעצועים וניגש לעבודה. התוצאות (המוזרות) לפניכם