אסתי בשטח

מכאן, משם ובכל מקום, אסתי סגל יוצאת לשטח ללמוד, לחוות ולשתף בסדרת רשת חדשה