סודות משפחה

גנאולוג והיסטוריונית מפענחים סיפורים נסתרים וסודות משפחה של שלוש משפחות. התעלומה ופתרונה לוקחים אותנו למסע אישי והיסטורי, מפתיע ומטלטל