מדינת ירושלים

בירושלים, שום דבר לא הוא לא כפי שהוא נראה, והיחסים בין הקהילות מורכבים ומשתנים במהירות. "מדינת ירושלים" היא מיני-סדרה בת שלושה פרקים אשר מתארת את היחסים בין קהילות שונות בעיר