החיים 2.0

מדענים ועתידנים דנים בתגליות החדשות במגוון תחומים, מעתיד תוחלת החיים של בני האדם ועד התיישבות בחלל