הספינרים

לאה לב, אליה גרינפלד ואהוד עזריאל מאיר הם הספינרים: האנשים שעושים את העבודה המלוכלכת מאחורי המקלדת בימי בחירות