מה לא בסדר איתי?

יצחק מנדל יוצא לבחון את הבעיות שלו ולהבין אחת ולתמיד מה לא בסדר איתו