חפש
Languages
ימני או שמאלני

אבי אטינגר ויותם זמרי יוצאים לברר מה ימני ומה שמאלני במפה הפוליטית והמסורבלת של ישראל