t
היהודים באים

היהודים הגיעו לכאן עם עונה חדשה, שלישית במספר. כל הדמויות האהובות מהעונות הקודמות: משה רבנו, חנה רובינא, יוסף, יעקב רחל ולאה, בן גוריון ובגין, ובנוסף דמויות חדשות כגון יצחק שמיר, רפול, אבשלום, הכהנים הגדולים בבית המקדש, יפה ירקוני, חבורת יחדיו (אלתרמן, פן ושלונסקי), חברי מחתרת ניל"י ועוד רבים וטובים. בנוסף לקאסט הקבוע, משתתפים בעונה השלישית גם מעיין בלום, שירה נאור ודינה סנדרסון