חפש
Languages
המקום הטוב

פנטזיה קומית. אלינור, אישה לא כ"כ טובה שהגיעה בטעות למקום הטוב לאחר מותה, עלולה למצוא עצמה במקום הרע אם לא תשנה את דרכיה.