עדשות המלחמה

הצילומים שתפסו את הרגע במלחמת ששת הימים