t
התמודדות

דניאל נולד עם תסמונת טורט. הוא מתמודד עם טיקים חזקים, קולות רמים ותגובות ומבטים מהסביבה. כשהיה בתיכון ילדים צילמו אותו, הרביצו לו ומנהל בית הספר שלו אמר שאם הבת שלו הייתה מביאה אותו הביתה - היה זורק אותו מהחלון. אנחנו הצטרפנו אליו במיני-סדרה בת שלושה פרקים ובה דניאל חושף את ההתמודדות האישית שלו