מדינת הגמדים

סיכום השבוע, מזווית קצת אחרת. הגרסה הישראלית לפורמט הבריטי הסאטירי "ניוזוידס"