t
כאן עברית

אלון יששכר יוצא לנסיעה בלשנית במחוזות פתגמי השפה העברית, ומגלה שבהרבה מהמקרים, המשמעות המקורית של ביטויים בהם אנו משתמשים ביום יום - הפוכה