t
אוטובוס הסרטים

בית היוצרים של כאן חבר לפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים ליצירת סרטונים מקוריים-מקומיים בנגב המשקפים את העושר התרבותי של החברה הישראלית כפי שהנוער המקומי חווה אותו, ובוחר לספר אותו.