t
החיד

שחר מלחי, רוני בניסטי וריקי שפר מכניאן הן שלוש חברות טובות וגם בוגרות של המחלקה לקולנוע בספיר. בשנה האחרונה של הלימודים הן החליטו לעבור לגור יחד בדירת קרקע בשדרות. מתוך זה נולדה החיד"א 6 – סדרת רשת על שלוש בנות שלא דופקות חשבון, מצלמות את עצמן ונותנות הצצה לחייהן המטשטשת את הגבול בין הבדיוני לדוקומנטרי.