כאן היסטוריה

אירועים ואנשים מרתקים, מההיסטוריה הקרובה והרחוקה של ישראל והעולם:  כאן יוצאים למסע אל עבר הסיפורים והדמויות שלא תמצאו בספרי ההיסטוריה