שליחי האל

תיעוד נדיר של נוער הגבעות במוקד סמלי בשומרון: חוות גלעד. בעיני עצמם הם שליחי האל במאבק לשימור המאחזים ביו"ש