נקודת מפנה

ישי שריד ואפרת שפירא יוצאים לסדרת מפגשים, לבחון את השסעים בחברה בישראל