t
בחזרה אל הרגע

בחזרה אל הרגע | סדרה בת 6 פרקים בהפקת גיל הפקות, במסגרתה אנשים מבוגרים משתפים אותנו בניסיון ובידע שצברו במרוצת השנים על נושאים שונים שמעניינים ומעסיקים את כולנו.

כל פרק עוסק בנושא אחד, ובו 4 אנשים המציגים סיפור חיים מעורר השראה שהוביל אותם לבחור בדרך החיים אותה חיו ובמסקנות בהן הם מחזיקים.