העברים

סדרת סרטים תיעודיים העוסקים במשוררים ששיריהם נשזרו בהוויה הישראלית