כאן סין

כאן יוצאים לגלות את פניה השונים והססגוניים של סין.  בשיתוף הרדיו הבינלאומי של סין