כאן תש

חוזרים אחורה אל האירועים והאנשים שהותירו את חותמם בימיה הראשונים של המדינה. בשיתוף מרכז זלמן שזר