בחירות 2019

האם יש שוני בדפוסי ההצבעה בקרב מגזרים שונים בישראל? סדרות כתבות של אורן אהרוני לקראת הסבב השני של בחירות 2019