משנים מקום משנים מזל?

מה עלה בגורלם של הזוגות שהכרנו בסדרה "משנים מקום"?