t
כאן לבנון

במהלך העבודה על סדרת הרשת "ריחן", קיים הבמאי איתי אשר שיחות עם חיילים וקצינים שלקחו חלק בלחימה בצפון. הקולות הללו נחשפים כאן ומעניקים את נקודת המבט האישית שלהם על המוצב שקיבל את הכינוי "מוצב המוות"