תמונות ששינו את העולם

הסיפורים מאחורי כמה מהתמונות המוכרות ביותר בהיסטוריה שתיעדו אירועים ששינו את פני העולם.