עקבות קדומים

סדרה הסוקרת כיצד ציוויליזציות עתיקות כמו מצרים ורומא תרמו לתרבות המודרנית בתחומים שונים כגון מדע, תקשורת, אמנות ועוד. הפרק הראשון סוקר הישגים אדריכליים של תרבויות עתיקות ואת תרומתם לאדריכלות בימינו.