t
הצגת שמות הנופלים - יום הזיכרון התשפ

הצגת שמות הנופלים - יום הזיכרון התשפ"א

לאיתור שם יקירכם במסגרת הצגת שמות הנופלים >>

כאן תוכלו לצפות בשקופיות שמות הנופלים, כפי שהן מופיעות בערוץ הטלוויזיה, החל מיום שלישי, א' באייר, 13.04.2021, בשעה 14:30 ועד מוצאי יום הזיכרון.
גם השנה תוכלו לאתר ולצפות כאן בצפייה חוזרת בשקופיות הזיכרון באמצעות מנגנון חיפוש במאגר המופיע בקישור הבא או לפי טווח התאריכים המופיע ברשימה מטה.

*שמות נפגעי פעולות האיבה ישודרו החל מ- 14:30. שמות חללי מערכות ישראל ישודרו משעה 20:45 ועד צאת יום הזיכרון.

*ייתכן שבעת הצפייה תהיה השהייה קלה, "DELAY" לעומת המועד המופיע בתוצאות החיפוש, ולכן מומלץ על "שולי ביטחון" – כ-2 עד 5 דקות מעבר למועד שעלה בחיפוש.

***רשימת השמות באחריות מערכת "יזכור" לאזרחים חללי איבה מטעם המוסד לביטוח לאומי, ובאחריות אגף משפחות, הנצחה ומורשת – במשרד הביטחון***