מעבר לעולמנו

סדרה העוקבת אחר מסעה של האנושות להבנת מקומנו ביקום, לכיבוש החלל ולגילוי סודות הקוסמוס