המאה ה-21

האירועים והאנשים שהשפיעו על העולם בשנים הראשונות של המאה ה-21