עורך ומגיש: קובי מנורה

Abba - Super Trouper
Abba - The Winner Takes It All
Abba - On and on and On
Abba - Andante, Andante
Abba - Me and I
Abba - Happy New Year
Abba - Our Last Summer
Abba - The Piper
Abba - Lay All Your Love on Me
Abba - The Way Old Friends Do (Live)
Abba - Elaine
Abba - Andante, Andante (Spanish)
Abba - Put On Your White Sombrero