ג'אם88 עם אורן ברזילאי

כל מה שאני רוצה /מנגינות
בתפילות שלי
עולם שקט
שומר הלב
השיר שלי
אחלום לנצח
דרק בלו
תראו אותי
אומר דברים בשקט