ג'אם 88 עם דודי לוי

שכונה של איש אחד
מים
ער וחי
דוד
תרגיש בבית
לצידי
שיפקחו עיניים
מלאך
איך שהיא צחקה
מישהו גדול
כל הזמן שבעולם