מביא לשידור: אורי מרקוס

"סוף המסע" - סדרת תוכניות בעריכת מיכאל אוהד: פרק מס' 2: "בית המוות של לאוש ינאצ'ק" 

(מגישה: לאה פורת, 1974)