עורכת: קריסטינה גוליאט


סן-סנס: מרש צבאי מתוך הסויטה האלג'ירית אופ' 60
אדינסל: הקונצ'רטו "הרי הרוֹקי" לפסנתר ותזמ' - פ' 3
צ'ייקובסקי: סימפוניה מס' 2 - פ' 2
דנצי: פנטזיה עם וריאציות אופ' 81 על הנושא של דַנְצי
גרנדוס: מחול ספרדי מס' 5
קרווביץ': הולס מתוך הסרנדה לכלי קשת אופ' 2
דוניצטי: אריה מתוך "לה פבוריטה"
קורנגולד: קונצ'רטו לכינור אופ' 35 - פ' 3
מאסנה: פרק הוריאציות מתוך סויטה תזמורתית מס' 1