עורכת: יוליה צודיקס

באך: קנטטה ישו שכב בכבלי מוות רי"ב 4, פרק 3

פורה: נוקטורן מס' 1 אופ' 33/1 במי במול מינור

טרגה: פרלודים לגיטרה

מוצרט: סימפוניה מס' 34, ק. 338, פרק 2

ברוך: סרנדה על המנגינות השוודיות, פרק 2

בריטן: שני דיוקנות, פרק 2

פרוקופייב: קונצ'רטו לכינור מס' 1 ברה מז'ור, אופ' 19, פרק 3

בטהובן: רבעיית כלי קשת ברה מז'ור, אופ' 18/3, פרק 4