כאן הערב
זאב קם וקרן אוזן
רן בנימיני ויגאל גואטה עם כאן הערב - 08.08.19
חמישי, 17:00–18:00