תוכניות מיוחדות - כאן רשת ב'
מצעד האיוולת הסביבתית של ישראל עם יפעת גליק