מיוחדים - גימל
עפרה חזה הרגעים הגדולים - מגישה מיכל אסולין, עורך ערן ליטווין