אמנות נקודה
יובל מסקין
אמנות נקודה - יובל מסקין - 28.08.20
17:00-18:00