כאן הערב
זאב קם וקרן אוזן
רן בנימיני ויגאל גואטה עם כאן הערב - 27.01.19
חמישי, 17:00-18:00