סדר יום

קרן נויבך

ראשון - רביעי, 10:00-12:00

סדר יום

קרן נויבך

ראשון - רביעי, 10:00-12:00

  1. קרן נויבך עם סדר יום - 27.05.20
  2. קרן נויבך עם סדר יום - 26.05.20
  3. קרן נויבך עם סדר יום - 25.05.20
  4. קרן נויבך עם סדר יום - 24.05.20
  5. קרן נויבך עם סדר יום - 20.05.20
  6. קרן נויבך עם סדר יום - 19.05.20
  7. קרן נויבך עם סדר יום - 18.05.20
  8. קרן נויבך עם סדר יום - 17.05.20
  9. קרן נויבך עם סדר יום - 13.05.20
  10. קרן נויבך עם סדר יום - 12.05.20