בחצי היום

אסתי פרז

ראשון - רביעי, 12:00-14:00

בחצי היום

אסתי פרז

ראשון - רביעי, 12:00-14:00

כתבו לנו: bet.hayom@kan.org.il

  1. אסתי פרז עם בחצי היום - 16.06.21
  2. אסתי פרז עם בחצי היום - 15.06.21
  3. אסתי פרז עם בחצי היום - 14.06.21
  4. אסתי פרז עם בחצי היום - 13.06.21
  5. אסתי פרז עם בחצי היום - 09.06.21
  6. אסתי פרז עם בחצי היום - 08.06.21
  7. אסתי פרז עם בחצי היום - 07.06.21
  8. אסתי פרז עם בחצי היום - 06.06.21
  9. אסתי פרז עם בחצי היום - 02.06.21
  10. אסתי פרז עם בחצי היום - 01.06.21