ספרדית Kan en Español

רוקסנה לוינסון

14:00-15:00

ספרדית Kan en Español

רוקסנה לוינסון

14:00-15:00

  1. ספרדית - 25.03.23
  2. ספרדית - 24.03.23
  3. ספרדית - 23.03.23
  4. ספרדית - 22.03.23
  5. ספרדית - 21.03.23
  6. ספרדית - 20.03.23
  7. ספרדית - 19.03.23
  8. ספרדית - 18.03.23
  9. ספרדית - 17.03.23
  10. ספרדית - 16.03.23