שחרית לשבת

אמיר ארניה - עורך

שבת, 6:00-9:00

שחרית לשבת

אמיר ארניה - עורך

שבת, 6:00-9:00

  1. שחרית לשבת - 19.06.21
  2. שחרית לשבת - 12.06.21
  3. שחרית לשבת - 05.06.21
  4. שחרית לשבת - 29.05.21
  5. שחרית לשבת - 18.05.19