סופשבוע געגוע

סופשבוע געגוע

  1. סופשבוע געגוע 18-22 - יוסף כהנא - 19.06.21
  2. סופשבוע געגוע 14-18 - אהרון פררה - 19.06.21
  3. סופשבוע געגוע 10-14 - יוסי כסיף - 19.06.21
  4. סופשבוע געגוע 06-10 - ערן ליטוין - 19.06.21
  5. סופשבוע געגוע 17-21 - אסתי סילפן - 18.06.21
  6. סופשבוע געגוע 17-21 - יוסף כהנא - 18.06.21
  7. סופשבוע געגוע 14-17 - ערן ליטוין - 18.06.21
  8. סופשבוע געגוע 6-8 - שירה אלבוחר - 18.06.21
  9. סופשבוע געגוע 18-22 - יוסף כהנא - 12.06.21
  10. סופשבוע געגוע 14-18 - אהרון פררה - 12.06.21