משירי ארץ אהבתי

אבנר נעים, מגיש ועורך

ראשון - חמישי, 20:00-21:00

משירי ארץ אהבתי

אבנר נעים, מגיש ועורך

ראשון - חמישי, 20:00-21:00

  1. משירי ארץ אהבתי עם אבנר נעים - 29.11.20
  2. משירי ארץ אהבתי עם אבנר נעים - 26.11.20
  3. משירי ארץ אהבתי עם אבנר נעים - 25.11.20
  4. משירי ארץ אהבתי עם אבנר נעים - 24.11.20
  5. משירי ארץ אהבתי עם אבנר נעים - 23.11.20
  6. משירי ארץ אהבתי עם אבנר נעים - 22.11.20
  7. משירי ארץ אהבתי עם אבנר נעים - 19.11.20
  8. משירי ארץ אהבתי עם אבנר נעים - 18.11.20
  9. משירי ארץ אהבתי עם אבנר נעים - 17.11.20
  10. משירי ארץ אהבתי עם אבנר נעים - 16.11.20