סיפור מסגרת

עורכים ומפיקים: רוני ורטהיימר ובר בלפר

רביעי, 22:00 - 23:00

סיפור מסגרת

עורכים ומפיקים: רוני ורטהיימר ובר בלפר

רביעי, 22:00 - 23:00

  1. סיפור מסגרת רוני ורטהיימר - 25.11.20
  2. סיפור מסגרת רוני ורטהיימר - 11.11.20
  3. סיפור מסגרת רוני ורטהיימר - 04.11.20
  4. סיפור מסגרת רוני ורטהיימר - 28.10.20
  5. סאבטקסט עם רוני ורטהיימר - 27.05.20
  6. סאבטקסט עם רוני ורטהיימר - 13.05.20
  7. סאבטקסט עם רוני ורטהיימר - 06.05.20
  8. סאבטקסט עם רוני ורטהיימר - 11.03.20
  9. סאבטקסט עם רוני ורטהיימר - 04.03.20